Kelan korvaaman psykoterapian saatavuutta voitaisiin helposti lisätä

HeSa:n yleisönosastolla käytiin toukuussa 2012 keskustelua Kelan psykoterapian korvauskäytännöstä. Keskusteluun osallistuneet (psykologiliitto, ryhmäpsykoterapiayhdistys) ovat olleet yhtä mieltä siitä, että Kelan kuntouksena korvaaman psykoterapian saatavuutta pitäisi parantaa: korvauksen saamisen ehtoja pitäisi helpottaa ja yhä useampien psykoterapiaa tarvitsevien tulisi päästä korvauksen piiriin.

Kelan korvauskäytäntö nojaa kuntoutuslakiin, joka lähtee siitä ajatuksesta, että yhteiskunta korvaa nimenomaan pitkäkestoista tiivistä psykoterapiaa, jossa asiakas käy 40-80 kertaa vuodessa maksimissaan 200 kertaa. Lain hengen mukaisesti Kela korvaa nykyisin lähes yksinomaan tällaista pitkäkestoista tiiviistä terapiaa.

Kuntotuksena korvattavan psykoterapian saatavuutta on mahdollista parantaa kustannuksia lisäämättä ottamalla käyttöön joustava maksusitomus.

Kuntotuspsykoerapian saatavuutta voidaan lisätä ilman lisäkustannuksia muuttamalla kuntoutuslakia niin, että siinä määritteltyihin kuntoutuspsykoterapian korvausperusteisiin lisätään uusi vaihtoehto, josta voitaisiiin käyttää nimitystä joustava kuntoutuspsykoterapian maksusitoomus. Se tarkoittaa sitä, että psykoterapiaan psykiatrilta lähetteen saanut ihminen saa Kelalta maksusitoomuksen 15 käyntiä kattavaan psykoterapiaan joka voi kestää lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Joustavan maksusitoomuksen ideana on, että terapeutti ja asiakas sopivat asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden siitä, minkä ajan puitteissa ja missä tahdissa asiakkaalle myönnettyt 15 käyntiä hyödynnetään .

Joustava maksusitoomus parantaisi merkittävästi psykoterapian saatavuutta. Samalla summalla, jonka Kela nyt maksaa yhdelle pitkäkestoisessa tiiviissä yksilöterapiassa käyvälle asiakkaalle, se voisi myöntää joustavan maksusitoomuksen laskutavasta riippuen 7:lle -12:lle psykoterapian tarpeessa olevalle ihmiselle. Jos puoletkin niistä ihmisistä, jotka nykyisin ohjataan ensisijaisesti pitkäkestoiseen tiiviiseen yksilöterapiaan, ohjattaisiin sen sijaan valitsemaan joustava maksusitoomus, Kela voisi korvata kuntoutuspsykoterapiaa vuosittain 100.000:lle asiakkaalle nykyiseen 18.200:n asiakkaan sijasta.

Joustavan maksusitoomuksen käyttöönotto – ja sen tietoinen nostaminen ensijaiseksi vaihtoehdoksi kuntotuspsykoterapiaan hakeutuville asiakkaille – olisi muutos, joka lisäisi merkittävästi psykoterapian saatavuutta maassamme.

Takaisin
Back