Ben Furman's self-helper appar

Jag är en finsk psykiatriker och en internationellt aktiv utbildare i lösningsfokuserad terapi och coachning. Du hittar information om mig vid www.benfurman.com. Jag har också en egen kanal på YouTube och en sida på facebook. På den här webbsidan presenterar jag mina så kallade self-helper appar. De är guidade konversationer vars syfte är att hjälpa användaren att övervinna psykologiska problem och utmaningar. Klicka på bilden för att prova programmet.

Kritiksimulatorn (svenska)
Den här dialogen lär dig att påverka andra människor på ett konstruktivt sätt.
Problemlösaren (svenska)
Den här dialogen, som baserar sig på en rad nyttiga lösningsfokuserade frågor, hjälper dig att lösa problem och tackla utmaningar.
Ursäktbrevet (svenska)
Den här dialogen hjälper dig att skriva ett ursäktbrev.
Rädslor och fobier(engelska)
This guided conversation helps you conquer fears and phobias.
Dåliga vanor(engelska)
This guided conversation helps you control undesirable habits.
Förlåtelse (engelska)
This guided conversation helps you forgive a person who has hurt you.
Återhämta dig från en traumatisk upplevelse
(engelska)
This app helps you heal from a troublesome or taumatic experiences.
Ta råd av din inre visdom
(engelska)
Consult the smartest coach on the planet. In honour of Plamen Panayotov's and Boyan Strahilov's simple solution-focused therapy.